Podróż służbowa – Oświadczenie 3

    Adres składającego oświadczenie (wymagane)


    Niniejszym oświadczam iż, zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. Dziennik Ustaw z dnia 19.03.2021r. Poz. 512 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i posiadam stosowne potwierdzenie o którym mowa w § 9 pkt 4 w/w rozporządzenia oraz że, korzystam z usług hotelarskich AB Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kowalska 14/103, KRS: 0000683918 NIP: 6482783422 REGON: 36761090300000 spełniając przynajmniej jeden z wyjątków określonych w § 9 pkt 3 ust. 1 do 44 w/w rozporządzenia.