Podróż służbowa – Oświadczenie

    Adres składającego oświadczenie (wymagane)


    w ramach podróży służbowej/w podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi/w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,jestem zawodnikiem korzystającym z usług hotelarskich w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,jestem osobą wykonującą zawód medyczny,jestem pacjentem/opiekunem pacjenta, wobec którego konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków świadczeń opieki zdrowotnej.